Mất an toàn khi vận hành xe nâng hạ: Tình huống 26

Thứ hai, 10:33 Ngày 26/04/2021

Tình huống:

Sử dụng xe nâng, một người lái xe chuẩn bị vận chuyển một bao tải (có quai) đựng vật liệu chịu lửa tới một xe tải đang đợi gần đó. Các bao tải này được chồng thành 3 tầng trên một nền nhà không bằng phẳng. Người lái xe lấy một bao tải ở trên tầng trên cùng, giữ nguyên bao tải treo trên cao trên dĩa nâng và lụi lại..

Bạn dự đoán tai nạn gì sẽ sảy ra?

Đây là tai nạn đã sảy ra

Ngay sau khi người lái xe lùi xe , chiếc xe bị nghiêng về bên trái do nền nhà không bằng phẳng, làm cho bao tải bắt đầu lắc lư từ phải qua trái. Kết quả  là xe nâng hạ bị  đổ nhào. Người  lái xe nhận thấy nguy hiểm,  định nhảy ra khỏi ghế lái, nhưng  không kịp, xe đổ và khung ca bin đè lên  lái xe và là anh ta chết.

Gợi ý để ngăn chặn các tai nạn tương tự 

1. Đặt các bao tải lên trên bệ nâng, di chuyển chúng và sau đó chất lên xe tải  ngoại trừ trường hợp rất khó thực hiện như vậy.

2. Khi đã chất tải, hạ dĩa nâng tới vị trí thấp nhất rồi mới  di chuyển.

3. Trong trường hợp cần sử dụng xe nâng hạ để di chuyển các bao  tải bằng dây hay đai treo thì phải sử dụng  dụng cụ gá lắp chuyên dụng như dụng cụ gá lắp của cần trục và móc gá lắp của xe nâng.

4. Kiểm tra nền nhà trước khi sử dụng xe nâng hạ. Thực hiện những biện pháp phòng ngừa cần thiết như làm phẳng  mặt nền, giảm tốc độ di chuyển, quay xe thật cẩn thận vv .. nhằm tránh các bao tải bị lắc lư.

(Nguồn tin: Jicosh)

(Nguồn tin: Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam )

Bài viết liên quan